Sohbetin en güzel ve en tatlı ortamına sizde eşlik edip, tadını çıkartabilirsiniz.

Sohbete Bağlan


Masaüstü üzerinden bağlanmak
için mIRC İndir.

Boğaziçi Üniversitesi 6 kontratlı bilişim işçisi alacak


Boğaziçi Üniversitesi 6 kontratlı bilişim işçisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM İŞÇİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi süreç Daire Başkanlığı’nda tam vakitli olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmelik” in 8 inci unsuru uyarınca, 6 (altı) Kontratlı Bilişim Çalışanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) yahut bu lisanda yapılan öbür yabancı lisan imtihanına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve kelamlı imtihanlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS yahut denkliği kabul edilen Yabancı Lisan İmtihan puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı lisan puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana yanlışsız yapılacak olup, ilan edilen bilişim çalışanı sayısının 10 (on) katı kadar aday imtihana çağrılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

A- GENEL KAİDELER (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında şurası bulunan büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde istihdam edilecek çalışanın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda sayılan genel kaideleri haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, başkaları için en az 5 yıllık mesleksel deneyime sahip bulunması (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır),

d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zaruridir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında işçide özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL KURALLAR (NİTELİKLER)

a) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf olmak.

b) İmtihan sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sıhhat konseyi raporu ibraz etmeleri kaydıyla mukavele yapılabilecektir.

1- PROJE GELİŞTİRME UZMANI

. Üniversitelerin ilgili lisans kısımlarından mezun olmak,

. Asgarî ilgili alanda 3 yıl tecrübeli,

. Ulusal (TÜBİTAK, TÜSEB, Kalkınma Ajansı, Vakıflar, KOSGEB, vb.) ve Memleketler arası (Avrupa Birliği KOBİ fonları) fon programlarına yönelik proje başvurusu, mukavele süreci ve proje süreçlerinin yürütülmesi bahislerinde tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek,

. Teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve fikri mülkiyet hakları hususlarında bilgi sahibi olmak,

. Microsoft Office, bilhassa Excel ve PowerPoint programlarını güzel seviyede kullanabilen,

. İş geliştirme yeteneğine sahip olmak,

. Proje İdaresi sertifikasına sahip olmak,

. Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

. Analitik düşünme yeteneği gelişmiş olmak,

. Ekip çalışmasına yatkın olmak,

. Planlama ve tertip yeteneği güçlü olması,

. Düzgün bağlantı kurabilen, dışa dönük, temsil yeteneğine sahip olmak.

2- İŞ GELİŞTİRME UZMANI

. Üniversitelerin ilgili kısımlarından mezun,

. En az ilgili alanda 3 yıl tecrübeli,

. MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,

. ERP programlarının kullanımı konusunda deneyimli,

. Sunum hazırlama kabiliyeti ileri düzeyde olan,

. Planlama, uyum, tahlil ve raporlama marifetlerine sahip,

. Kelamlı ve yazılı güzel bir bağlantı kabiliyetine sahip olmak,

. Diksiyonu düzgün, irtibat hünerleri gelişmiş, kadro çalışmasında uyumlu,

. Analitik düşünme ve süratli karar verme yeteneğine sahip,

. İş disiplini yüksek, öğrenmeye istekli olan,

. Fotokopi, yazıcı, tarayıcı, telefon santrali üzere ofis araçlarını aktif olarak kullanan,

. Verilen misyonlar doğrultusunda, başka üniteler ile gerekli bilgi akışının sağlanması ve takip edilmesi.

3- TAHLİL, DATA VE TEST UZMANI

. Üniversitelerin ilgili lisans kısımlarından mezun olmak,

. Asgarî ilgili alanda 3 yıl tecrübeli,

. Yazılım geliştirme hayat döngüsü, tahlil ve bilgi teknolojileri takviye süreçlerine hakim,

. Tahlil ve Data Mimarisi konusunda bilgili,

. Kalite İdaresi iş süreç bilgi ve deneyimi olan, öğrenmeye istekli

. Devops süreçlerine hakim,

. SQLSERVER, SQL bilen, data tahlili konusunda genel bilgisi olan,

. Araştırma, planlama ve takip istikameti gelişmiş olan,

. Ayrıntı odaklı, sorun çözme, analitik düşünme maharetlerine sahip olan,

. Sonuç odaklı, ferdî ve grup maksatları ile çalışma marifetlerine sahip olan,

. Yazılı ve kelamlı irtibatı kuvvetli olan,

. İş ihtiyaçlarını toplayarak iş ihtiyaçlarına uygun olarak teknik ihtiyaçları belirlemek ve ihtiyaçları dokümante etmek,

. Eser tasarım takımına şekillenmiş gereksinimlerin transferini sağlamak ve süreci birlikte yürütmek,

. Agile/scrum yahut waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme ömür döngüsünde misyon almak,

. Geliştirme & Test gruplarına takviye olmak ve projenin vaktinde çıkması için gerekli yönetimsel işlevleri yürütmek,

. UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran dizaynlarını yorumlamak,

. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç tahlili, yazılım ihtiyacı belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme bahislerinde tecrübe sahibi olmak,

. Kurum yazılım sistemleri bilgi desenini hazırlamak, şimdiki tutmak ve Şahsî Bilgilerin Korunma Kanunu kapsamında ihtiyaçlarına nazaran fonksiyonel halde tasnif etmek,

. Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesi sağlamak,

. Devam eden gereksinimlerin önceliklendirilmesi ve tahlil sürecini yönetmek,

. Projede değişiklik tesir tahlilini yapmak.

4- DONANIM VE AĞ DAYANAK SORUMLUSU

. Üniversitelerin ilgili lisans kısımlarından mezun,

. Alanında asgarî 3 yıl tecrübe sahibi,

. Ünite çalışanlarının idaresi ve tertibini yapmak,

. Üniteden talep edilen işlerin Hizmet Seviyesi Mutabakatı (SLA) müddetlerini aşmadan işlerin tamamlanarak kapanmasını organize etmek,

. Ünite araçlarının muhtaçlıklarının (temiz olması, yakıt alınması, bakım takipleri vs.) takibini yapmak ve kullanımını organize etmek,

. Bilgisayar/Projeksiyon/Yazıcı/Tarayıcı vb. materyal alımları için şartname hazırlamak,

. Satın alınan materyallerin muayene ve dağıtımını yapmak,

. Bilgisayar ve öbür donanımsal eserlerin arızasını gidermek, garanti mühleti içindeki aygıtları ilgili firmaya göndererek tamirini sağlamak garanti müddeti bitmiş ve öz kaynaklarla yapılamayan arızalar için bakım takviye almak,

. Bilgisayar, projeksiyon ve başka donanımlarla ilgili teknik takviyesi vermek ve verilmesini sağlamak,

. Ünitelerin iş ve süreçlerini sağlıklı ve süratli bir halde gerçekleştirebilmesi için gereken her türlü yazılımın kurulumunu yapmak ve yapılmasını sağlamak,

. Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri gerçekleştirmek,

. Yazılım kurulumları, domaine alma ve son kullanıcı dayanaklarını vermek,

. Linux tabanlı işletim sistemleri ve programlarına takviye vermek,

. Pardus ve Linux tabanlı sistemlere göç süreçlerindeki iş ve süreçleri gerçekleşmesine takviye olmak ve olunmasını sağlamak,

. Başkanlığımız ünitelerinin teknik işçi eğitimlerini yapmak, muhtaçlık duyulması durumunda dayanak vermek,

. Bina giriş-çıkış güvenlik ve tarama aygıtları (detektör, X-Ray, kartlı giriş, turnike vb.), plaka tanıma, bariyer, ses sistemleri ve başka ilgili ekipmanların suram, bakım ve tamirinin takibi ve işler halde tutulmasını sağlamak,

. Info TV ve LED ekranlarının suram, bakım ve onarmanın takibi ve işler halde tutulmasını sağlamak,

. Ağ (network), telefon, kamera ve geçiş sistemlerinde gereksinim olan ilişkilerin gerçekleştirilmesi için ilgili ünitelere yardımcı olmak,

. Hurdaya ayrılacak bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. gereçlerin için oluşturulan hurda kuruluna uzman üye göndermek; hurdaya ayrılacak bilişim gereçlerinin uygunluğunu denetlemek,

. Hizmet içi periyodik eğitimlerle kurum çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek,

. Bilgi Güvenliği İdare Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak,

. Bilgi Güvenliği İdare Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan siyaset ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak,

. Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde öbür kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

. Misyon alanıyla ilgili araştırma, inceleme yapmak ve bunları raporlamak.

5- bilgi güvenliği uzmani

. Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu nizamının bozulmasına yol açabilecek kritik cinsteki dataların bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç yahut 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel kesimdeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı yahut sistem yöneticisi (admin) yahut bilişim ağları yöneticisi (network admin) yahut yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) hususlarında bilgi sahibi olmak,

. Rastgele bir alanda en az “Intermediate” düzeyde Küresel Information Assurance Certification (GIAC) eğitimi yahut Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eğitimi almış olmak ve belgelemek,

. Certified Ethical Hacker (CEH) yahut Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,

. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, taarruz tespit ve taarruz tedbire sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme aygıtları yapılandırma ve idaresi hususlarında bilgi sahibi olmak,

. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware yahut Red Sınır Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

. Yazılım güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

. Sızma (penetration) testleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. Kod tahlili konusunda deneyim sahibi olmak,

. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,

. Bilgi tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdare Sistemi) sertifikasının muvaffakiyet ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada etkin rol almak.

II. MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ

a) Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN DOKÜMANLAR kısmında belirtilen dokümanlarla ile birlikte şahsen yahut en geç son müracaat tarihinde ulaşacak formda posta yoluyla T.C. Boğaziçi Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen müddet içerisinde yapılmayan müracaatlar ile eksik doküman içeren ya da imzasız müracaat formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Müracaat Yeri: Boğaziçi Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı 34342 Bebek-Beşiktaş/ İstanbul

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Müracaat formu (fotoğraflı) ve ayrıntılı özgeçmiş,

b) Lisans diploması yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı sureti,

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik evrakının onaylı örneği,

d) En Az 2 (İki) Programlama Lisanını Bildiğini Gösteren Dokümanlar (Tamamlanan eğitim yahut sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)

f) KPSS Sonuç Dokümanı (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

g) İngilizce lisanında Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) alınan puanı yahut bu lisanda yapılan öbür yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir doküman (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),

h) Son üç ay içinde alınmış İsimli Sicil Dokümanı, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını yahut muaf olduğunu gösterir evrakın aslı yahut onaylı örneği.

IV. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve özel koşulları sağlayan adaylardan imtihana katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Lisan puanının %30’unun toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlı adaydan başlanarak müracaat sayısının 10 katı kadarı aday imtihan için çağrılacaktır.

b) Bu sıralamaya nazaran son sırada tıpkı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana kabul edilecektir.

c) İmtihana (sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, imtihan tarih ve saatleri ile imtihan sonuçları http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

V. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Yazılı imtihan 07/10/2022 tarihinde saat 10:00’da, sözlü/uygulamalı imtihan 07/10/2022 tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.

VI. İMTİHANIN HALİ VE İMTİHAN KONULARI

SINAVIN HALİ;

a) İmtihan yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan formunda yapılacaktır.

b) İmtihanda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

SINAV BAHİSLERİ; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihan mevzuları durumlara uygun olarak üstteki “Özel Kurallar (Nitelikler)” kısmında belirtilen tüm mevzulardır.

VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar ortasından puan sırasına nazaran, ilan edilen işçi konum sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. İmtihanı kazanan adayların gerekli koşulları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi yahut atandığı halde vazifeye başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. KONUMLAR VE ÜCRETLER

Aylık brüt kontrat fiyatı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) bendine nazaran istihdam edilenler için kontrat fiyat tavanının ÖZEL KURALLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağdır. Lakin Kurum, tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir

Sözleşmeli bilişim çalışanına 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı hususu kararı uyarınca mukavele fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) ayrıca bir ödeme yapılamaz.

IX. ÖBÜR HUSUSLAR

a) Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel kararlara nazaran yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, mukavele imzaladığı halde mukavelede belirtilen müddette işe başlamayan yahut bu müddetin dolduğu gün prestijiyle on beş günü geçmeyen ve dokümanla ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama süreçleri hakkında üstte belirtilen temeller uygulanır.

d) Gerçeğe ters beyanda bulunanlar ile imtihana girme koşullarını taşımadıkları halde imtihana girip başarılı olan adaylarla; ayrıyeten Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla mukavele yapılmayacaktır. Kontrat imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise kontrat feshedilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe karşıt beyanda bulunanlar hakkında hukuksal süreç yapılacaktır.

X. DEĞERLİ TARİHLER

İlan Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı gün

: Adaylar, ilan Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra

15 gün içerisinde müracaat yapabileceklerdir.

Sınav Tarihi : 07.10.2022

Sınav Sonucu Açıklanma Tarihi : 10.10.2022

10618/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


admin Ekim 3 2022 , , , , Haberler

Sık Sorulan Sorular


Biz Kimiz ?
Biz yenilikci bir sohbet odasıyız, Kısacasi biz her daim ileri görüşlü davranan, saglam adımlarla kullanıcılarııza her daim güzel bir hizmet ve sohbet ortamı sunmayı düşünen bir adresiz..
Neden Biz ?
Çünkü amacımız sizin için en iyi ortamı ve arkadaşları kazanmanız için yardımcı olmak, daha iyi her daim nasıl yaparız onu düşünüyoruz.

IRC Komutları


Sohbete Nasıl Girerim ?
Mevcut Sayfada Sohbet Bağlan kısmında rumuzunuzu girip baglan basarak giriş yapabilirsiniz.
Nick Nasıl Kayıt Ederim ?
Sunucu giriş yapip kayıtsız rumuzunuz oldugundan emin olduktan sonra -/ns register - seklinde komut ile kayıt yapabilirsiniz.

Copyright 2021 © Tüm hakları saklıdır. Tasarım: burakkk

Sitemiz Google ve diger arama motorlarında tatli chat tatli sohbet tatli chat sohbet mobil sohbet Gibi kelimelerde hizmet vermektedir