Sohbetin en güzel ve en tatlı ortamına sizde eşlik edip, tadını çıkartabilirsiniz.

Sohbete Bağlan


Masaüstü üzerinden bağlanmak
için mIRC İndir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 kontratlı işçi alacak


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 kontratlı işçi alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe giren Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına ait Asılların ek 2. hususunun (b) fıkrasına nazaran yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın KPSS (B) kümesi (KPSSP93) puan sıralaması temel alınmak suretiyle aşağıda müracaat kaideleri belirtilen durumlara toplam 3 (üç) adet kontratlı işçi alınacaktır.

1.2. Müracaat Adresi ve Bağlantı Bilgileri

– Adayların müracaat formu ve ilanda başvuracakları durum için istenilen evrakları eksiksiz formda müracaat mühleti içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak müracaatlarda başvuru için istenilen evraklar Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Müddeti içinde yapılmayan, eksik evraklı müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekalet ile müracaatlarda yalnızca noter onaylı vekalet kabul edilecek olup, vekaletname ile yapılacak müracaatlarda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek mecburidir.)

– Posta yoluyla müracaat yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.

– Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak yalnızca atama@erzincan.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

2. MÜRACAAT ŞARTLARI

2.1. Genel ve Özel Şartlar

Başvuracak adaylarda tercih edilen konum için belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel koşullar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. husus kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile manisi bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet yahut Üniversite hastanesinden alınacak sıhhat raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Türlü tarihlerde çıkan Kanun Kararında Kararnameler uyarınca kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.

f) 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak ve KPSSP93 alanında ilanda belirtilen taban puan ve üstünde bir puana sahip olmak.

3. MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

– Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)

– Özgeçmiş,

– 2020 KPSS Sonuç Evrakı,

– 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

– e-Devlet üzerinden alınan İsimli Sicil Dokümanı,

– e-Devlet üzerinden alınan İkametgah Dokümanı,

– e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Dokümanı,

– e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti yahut kimlik evrakının ön yüzünün fotokopisi,

– e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Döküm Dokümanı, (varsa)

– e-Devlet üzerinden alınan Mezun Dokümanı, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir doküman müracaat formuna eklenmelidir.)

– Sertifika/belge istenilen durumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti, (onaysız olarak gönderilen dokümanlarda müracaat geçersiz sayılacaktır.)

4. ÖTEKİ AÇIKLAMALAR VE KIYMETLİ HUSUSLAR

– Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

– “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Yine İşe Alınma başlıklı ek 1 inci hususunun (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut kontrat devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına alışılmamış durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama basamağında ilgili dokümanın ibrazı istenecektir.)

– Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

– Mukavele yapmaya hak kazanan adaylar mukavelede belirtilen misyon yerinde ikamet etmek zorundadır.

– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrak müracaat formuna eklenmelidir.

– Adaylar birebir ilan periyodu içerisinde özel koşullarını taşıdığı yalnızca bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

– Dayanak işçisi konumlarına ilişkin misyon tariflerindeki işler adayları bilgilendirmek maksadıyla yazılmıştır. yönetim iş ve süreçlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni vazifeler ekleme hakkını gizli fiyat.

– Mezun olduğu program, tercih etmiş olduğunuz kontratlı konum için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz müracaat kabul edilmeyecektir. Müracaatınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

– Eksik doküman ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her kademesinde iptal yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı eki Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller çerçevesinde, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın, genel kurallar ile durumla ilgili aranan özel kaideleri taşıyan adaylar ortasından 2020 yılına ilişkin KPSS (B) (P93 puanı) kümesi olmak üzere puan sıralaması temel alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme süreci yapılacaktır.

b) Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi evvel olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

c) İlan edilen işçi sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kuralları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

ç) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı konuma yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Konum için belirtilen genel ve özel kaidelere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.

d) Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e) Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıyeten misyona başlama süreçleri için rastgele bir doküman gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

f) Üniversitemiz muhtaçlığa bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği vilayet merkezi yahut ilçelerdeki üniteler ortasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.

g) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


admin Eylül 22 2022 , , , , Haberler

Sık Sorulan Sorular


Biz Kimiz ?
Biz yenilikci bir sohbet odasıyız, Kısacasi biz her daim ileri görüşlü davranan, saglam adımlarla kullanıcılarııza her daim güzel bir hizmet ve sohbet ortamı sunmayı düşünen bir adresiz..
Neden Biz ?
Çünkü amacımız sizin için en iyi ortamı ve arkadaşları kazanmanız için yardımcı olmak, daha iyi her daim nasıl yaparız onu düşünüyoruz.

IRC Komutları


Sohbete Nasıl Girerim ?
Mevcut Sayfada Sohbet Bağlan kısmında rumuzunuzu girip baglan basarak giriş yapabilirsiniz.
Nick Nasıl Kayıt Ederim ?
Sunucu giriş yapip kayıtsız rumuzunuz oldugundan emin olduktan sonra -/ns register - seklinde komut ile kayıt yapabilirsiniz.

Copyright 2021 © Tüm hakları saklıdır. Tasarım: burakkk

Sitemiz Google ve diger arama motorlarında tatli chat tatli sohbet tatli chat sohbet mobil sohbet Gibi kelimelerde hizmet vermektedir